Informatie pagina

De vereniging is officieel 23 oktober 1979 via de notaris Meester L.J.J.M. van Meer te Naaldwijk opgericht door de volgende 9 personen: A.de Zeeuw (Voorzitter), J.C. de Geus (Secretaris), C.J.W. van Klaveren (Penningmeester), H.G. van Mil, J.N. van der Laan, A.H. Zaat, W.S. Moret, G.A. Kortekaas en J. Taal.

De vereniging draagt de naam: Westlandse Vereniging voor Zoetwateraquarium, Paludarium en vijverliefhebbers "de Schuttervis". Men is begonnen met de ledenavonden in Cafe bij het Hof. Later is de zeewatervereniging van Biologica Maritima (BM) uit den Haag samengegaan met "de Schuttervis" en werd de naam BM de Schuttervis, maar omdat er geen leden meer waren met een zeewateraquarium is de naam weer de Schuttervis geworden.

De ledenavonden worden tegenwoordig gehouden in een zaal van de Hunselaer (de Hunselaer 1 te Honselersdijk), dit vindt plaats op de tweede dinsdag van de maand vanaf 20:00 (uitgezonderd de vakantie maanden juli en augustus). Op een dergelijke avond trachten wij zoveel mogelijk informatie over onze hobby met elkaar te delen. Tevens is er een mogelijkheid voor de leden om planten en vissen d.m.v. een veiling te kopen en te verkopen.

Ook wanneer u nog geen lid bent, bent u van harte welkom, mocht u geïnteresseerd zijn geraakt dan is het wel de bedoeling dat u de volgende keer lid wordt. Als lid kunt u gerust vrienden, kennissen of familieleden als introducé meenemen naar onze ledenavond. Ook zij zijn van harte welkom op onze bijeenkomsten. Gemiddeld zijn er op een clubavond tussen de 40 en 70 mensen aanwezig, maar hoe meer mensen, hoe meer vreugde.


Lid worden..

Contributie voor het lidmaatschapjaar 2017:

Basislid, € 20,00 contante betaling of zelf overmaken.

Jeugdleden tot 16 jaar zijn gratis.

Overige
lid van de bond N.B.A.T. (tegen kostprijs, dit is in 2017 € 36 per jaar) *
€ 5,00 eenmalige inschrijfkosten
€ 3,00 toeslag toezenden acceptgiro, indien niet voor 1 maart betaald is, wordt er een acceptgiro opgestuurd.

Heeft u interesse in een nadere kennismaking kom dan eens naar één van onze ledenavonden of neem contact op met iemand van het bestuur voor meer informatie.

Zoals u ziet, om de contributie hoeft u het niet te laten. Het lidmaatschap gaat in na betaling van de contributie. Restitutie wordt niet verleend. Bij lidmaatschap van de N.B.A.T. geldt een opzegtermijn van 3 maanden, heeft u alleen het basislidmaatschap dan geldt hier geen opzegtermijn voor. Wilt u lid worden vul dan het aanmeldformulier in en stuur dit naar het bestuur of lever dit in op één van de ledenavonden.

Wanneer u lid bent en het lidmaatschap wilt beëindigen, neem dan contact op met onze secretaris.


Wij zijn als vereniging aangesloten bij de N.B.A.T., hieronder treft u enige informatie over de N.B.A.T.. Wilt u meer weten dan kunt u naar de site van de N.B.A.T. te gaan.

Wie is de NBAT? NBAT staat voor Nederlandse Bond Aqua Terra als de behartiger van de belangen van de houders van alle koudbloedige in Nederlandse aquaria, terraria en paludaria. Koudbloedige zijn dieren als kikkers, salamanders, hagedissen, slangen, vissen, lagere dieren etc., Verspreid over heel Nederland zijn er ruim 130 verenigingen bij de NBAT aangesloten.

Wat doet de NBAT?

In vivarium houdend Nederland is ons elfmaal per jaar verschijnende full colour magazine 'het Aquarium' een niet meer weg te denken aspect. Hiernaast organiseren wij keuringen. Door de NBAT opgeleide keurmeesters geven een oordeel over de toestand van uw aquarium zoals: passen de vissen en planten bij elkaar, hoe is het gesteld met de waterkwaliteit en het elektrische gedeelte?. Kortom, ze bekijken hoe u de hobby bedrijft en geven tips en adviezen hoe het een en ander - indien nodig - kan worden verbeterd. Voor het welzijn van de dieren, die u houdt. De keuringen worden in georganiseerd verband gehouden, uitmondend in een landelijke huiskeuring. Een competitie, waarvan de resultaten - en dus ook de winnaars - worden gepresenteerd met flitsende diavoorstellingen tijdens de jaarlijkse Nationale Aquarium-, Terrarium- en Vijverdag. Die winnaars zijn ongetwijfeld ook aanwezig geweest bij een door hun vereniging georganiseerde lezing. Die worden gehouden door diverse deskundigen van de NBAT. Eenmaal per jaar organiseren wij ook de Aqua Terra Markt. Diverse liefhebbers verkopen dan hun kweekresultaten voor schappelijke prijzen. De commercie geeft hier een overzicht van de nieuwste (technische) ontwikkelingen. En alle facetten van onze prachtige hobby worden belicht. Ten slotte is er de NBAT-lidmaatschapskaart, die de leden van de aangesloten verenigingen vooral financieel voordeel oplevert bij de aanschaf van alles wat met vivarium houden te maken heeft.

Wat wil de NBAT? Zoals iedere organisatie wil ook de NBAT graag meer leden. We kunnen ons dan nog sterker maken om onze gemeenschappelijke belangen nog beter behartigen. Als u uw vivaristische hobby optimaal wilt beoefenen, doe dan wat duizenden voor u al deden. Geef u op als lid.

Het opzeggen van het NBAT lidmaatschap dient uiterlijk 1 december of 1 maart bij onze secretaris gemeld te worden, zodat dit tijdig aan de NBAT doorgegeven kan worden, waardoor de financiële risico's beperkt worden.


Wij zijn van mening dat we kennis over onze hobby zo wijd mogelijk moeten uitdragen, daarom is overname van artikelen van deze site toegestaan. Maar wel met vermelding van de bron en de naam van de auteur. Een proefexemplaar hoeft niet toegestuurd te worden.

Binnen onze vereniging is afgesproken dat commerciële adverteerders een kleine bijdrage in de kosten die een vereniging heeft meebetalen. Voor 50 euro per jaar kunt u uw logo met link naar uw eigen webpagina op deze site laten plaatsen. Voor meer informatie stuur een email naar het bestuur

Het Bestuur
Voorzitter:
Paul de Zeeuw, telefoonnummer: 06-53576469
Secretaris:
Yolanda Willemstijn, Wagenaarstraat 14, 2671TX Naaldwijk, 06-23467854
Penningmeester:
Hans Westra, telefoonnummer: 0174-729022
2e voorzitter:
Jan van Nieuwkerk
2e secretaris:
Vacant
2e penningmeester:
Vacant
Algemeen Adjunct:
Jan Teekens
Webmaster:
Reinier van Velden

Bankrelatie: Rabobank Westland te Naaldwijk (gemeente Westland) BM de Schuttervis rekening nummer nl76rabo0135352487

(wijzigingen en tikfouten voorbehouden)